სტანდარტული დიამეტრი 632 მმ
არსებული დიამეტრი 634 მმ
სიმაღლე შეიცვლება +1 მმ
სიჩქარის ცვლილების კოეფიციენტი   1.0038
თუ სპიდომეტრი გიჩვენებთ 100 კმ/სთ რეალური სიჩქარე არის 100.38 კმ/სთ